Dobno ograničenje

Dobno ograničenje, verzija: 1.1 ažurirano: 18.7.2017

UPOZORENJE! Ova stranica, između ostalog, sadrži podatke o elektroničkim cigaretama. Za prikaz ovog sadržaja i kupnje proizvoda MORATE imati najmanje 18 godina ili biti punoljetni.

Za prikaz sadržaja i kupnje proizvoda na ovoj stranici morate biti punoljetni. Krivotvorenje dokumenata i lažnog predstavljanja za pristup informacijama ili kupnju proizvoda na ovoj stranici strogo je zabranjeno, protuzakonito i kažneno. Kupnja proizvoda u ime ili za maloljetnika je zabranjeno. Zadržavamo pravo zahtjeva identifikacije, kao što je predviđeno i zakonom dopušteno.
S posjetom i kupnjom na ovoj stranici, slažete se da ste odrasla osoba. Zadržavamo pravo odbiti bilo koju narudžbu, za koju vjerujemo da je izvršio maloljetnik ili osoba koja djeluje u ime ili za maloljetnika.

 

Provjera dobi

Zadržavamo pravo na provjeru dobi, u skladu sa zakonom. U slučaju potrebe, zadržavamo pravo zahtijevati osobni identifikacijski dokument. U slučaju, da doba nije moguče potvrditi prilikom kupovine, možemo zahtijevati, da nam ga šaljete kasnije. Čitljivu kopiju identifikacijskog dokumenta, koja jasno pokazuje svoj dob i adresu za dostavu, pošaljite na e-mail. Narudžba, za koju nam ne možete dati identifikaciju u razumnom roku, će biti otkazana. Pokušaji prijevare i lažne identifikacije odmah se prijavljuju policiji.

 

Potvrda narudžbe

Adresa korisnika kreditne kartice mora odgovarati adresi za isporuku u našem sustavu. Ako se podaci ne podudaraju, vaša narudžba će biti odbijena.

 

Autorizacija platnih kartica

Kako bi zaštitili kartice i našu tvrtku, u slučaju sumnje na zlostavljanje, narudžba je obustavljena i izvršeno je dodatno odobrenje. Ako je potrebno, mi ćemo vas kontaktirati kako bi potvrdili vašu narudžbu. U slučaju da na telefonski broj ili e-mail adresu u razumnom roku ne dobijemo odgovor, narudžba će biti otkazana.

Dodatna odobrenje može suspendirati slanje i produžiti vrijeme isporuke narudžbe. Zadržavamo pravo otkazati narudžbu.

 

Odbijanje ili ograničavanje usluge

Zbog prirode online prodaje, zadržavamo pravo odbiti uslugu bilo kome. Kontaktirajte nas, ako mislite da uskraćivanje usluge u vašem slučaju nije opravdano.